Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση του Δήμου Τανάγρας για την ρύθμιση οφειλών στο νερό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς το Δήμο (ύδρευση) σύμφωνα με τους νόμους Ν.4257/2014 & Ν.4304/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας , ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στη βεβαίωση των οφειλών στο Δημόσιο Ταμείο και θα αρχίσει να γίνεται η διακοπή των παροχών των οφειλετών, αρχής γενομένης από οφειλές μεγαλύτερες των 300 € .

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Περγάλιας