Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Απάντηση ΕΥΔΑΠ σε Μπασιάκο για ετήσια υδατικά αποθέματα ΥλίκηςΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


    Αθήνα, 16/10/2014
    Αρ. Πρωτ.                                    
  Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
  Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στο υπ΄αριθμ. 1518-15/10/2014 έγγραφό σας, σχετικά με την υπ΄ αριθμ.
           992-10/7/2014 ερώτηση του Βουλευτή Ευάγγελου Μπασιάκου.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης παραθέτουμε πίνακα με την ετήσια μέση τιμή υδατικών αποθεμάτων της τελευταίας πενταετίας.
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ
ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (m3)
ΕΤΟΣ
Εύηνος
Μόρνος
Υλίκη
Μαραθώνας
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
2009
80,36
445,09
234,89
30,72
791,06
2010
105,12
645,02
283,31
29,54
1062,99
2011
83,85
629,68
377,79
30,14
1121,46
2012
84,37
593,10
440,86
33,28
1151,61
2013
108,65
691,52
477,34
33,07
1310,59
2014
99,73
656,42
455,78
34,19
1246,11

Η διακύμανση των απολήψιμων αποθεμάτων κάθε υδρολογικού έτους επηρεάζεται από την εποχή. Κατά την υγρή περίοδο του έτους, συνήθως από Οκτώβριο έως Μάιο, παρατηρείται αύξηση αποθεμάτων, ενώ αντίθετα κατά την ξηρή περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο,  υφίσταται  αντίστοιχη πτώση.

Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος