Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Γραφείο ΠεριφερειάρχηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκλήρωση Παράκαμψης Λουτρών Αιδηψού,
έργο προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ
Υπογράφηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη η σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση Παράκαμψης Λουτρών Αιδηψού».
Το έργο είναι ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΑΕΠ766, με προϋπολογισμό: 7.000.000,00 €.
Η εν λόγω εργολαβία αφορά στην ολοκλήρωση της παράκαμψης Λουτρών Αιδηψού, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων. Με την κατασκευή της παράκαμψης, θα αποφορτιστεί σημαντικά η κυκλοφορία της πόλης της Αιδηψού από τα επιβατικά και βαρέα οχήματα που κινούνται από και προς την Ιστιαία και τη Λιχάδα.
Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται νέες απαλλοτριώσεις καθόσον όλες οι εργασίες της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθούν εντός της υφιστάμενης απαλλοτρίωσης, που έχει ήδη συντελεστεί.
Στο υπόψη έργο περιλαμβάνονται εκτός των εργασιών, χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία και ασφαλτικά σε όλο το μήκος της παράκαμψης, καθώς επισης και οι παρακάτω εργασίες :
α) αντιμετώπιση του προβλήματος των κατολισθήσεων -στην θέση της γέφυρας στην αρχή του έργου, δηλαδή στην είσοδο στα Λουτρά Αιδηψού από την πλευρά των Ηλίων- όπου έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών πλεγμάτων και φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
β) κατασκευή τεχνικού εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover) σε θέση όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις πρανών.
γ) αντιμετώπιση του προβλήματος της απορροής των ομβρίων υδάτων -στο τέλος του έργου- όπου έχει προβλεφθεί η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων απορροής των ομβρίων.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει τη χαρά να συμβασιοποιεί το πρώτο της μεγάλο έργο στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας, ικανοποιώντας μια μακροχρόνια κυκλοφοριακή και κοινωνική ανάγκη των κατοίκων της Β. Εύβοιας. Υποχρέωση και δέσμευση πλέον της Περιφερειακής Αρχής είναι να μεριμνήσει για την αρτιότερη και ταχύτερη εκτέλεση του έργου.