Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ