Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Παράταση έως το 2014 για το "Βοήθεια στο Σπίτι"


Για ένα χρόνο παρατείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Σύμφωνα με τροπολογία, που συντάχθηκε και συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τα ΚΤΕΛ, το πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.Συγκεκριμένα στη τροπολογία προβλέπεται ότι, η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παραταθεί με Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογράψουν το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΙΚΑ και η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι, θα γίνεται καταγραφή όλων των ωφελουμένων, ενώ οι δήμοι θα συνάπτουν Προγραμματική συμφωνία για τα Προγράμματα Φροντίδας συνταξιούχων, ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύνατων πολιτών.Στη Διάταξη γίνεται αναφορά και σε Προγράμματα νοσηλείας, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σχετικής δράσης.