Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς ο ταξίαρχος ΣουγλιέρηςΝα μετριάσει τις εντυπώσεις από το μεγάλο ξεκαθάρισμα στο Σώμα επιχείρησε απόψε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. σπεύδοντας να διευκρινίσει πως οι εσωτερικές μετακινήσεις αξιωματικών δεν απορρέουν από στοιχεία ή ενδείξεις για επίμεμπτες συμπεριφορές ή διασυνδέσεις και συνεπώς «σε καμία περίπτωση δεν προσφέρονται για τη δημιουργία εντυπώσεων, παραφιλολογίας και αυθαίρετων συμπερασμάτων».

Όσον αφορά την πλήρωση των κενών που προέκυψαν από τις εν λόγω μετακινήσεις, ανακοινώθηκαν οι ακόλουθες τοποθετήσεις:

Ο Αντιστράτηγος Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ως Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Υποστράτηγος Αναστάσιος ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Υποστράτηγος Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ, ως Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ο Υποστράτηγος Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Υποστράτηγος Γεώργιος ΝΙΤΣΑΣ, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Ταξίαρχος Γεώργιος ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.