Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού, αφήνει το ΤΑΙΠΕΔ

Γράφτηκε από τον/την Λένα Παρασκευά
www.lamiastar.


Επιβεβαιώνει το ΤΑΙΠΕΔ την βούληση αξιοποίησης του Χιονοδρομικού Κέντρου. Αυξάνει επισκέπτες, αλλά έχει χασούρα 15 εκ ευρώ
-Τους τελευταίους τέσσερις χειμώνες παρουσίασε αύξηση επισκεψιμότητας 45.000 ατόμων... ενώ τα τελευταία έξι χρόνια φεσώθηκε 14,5 εκ ευρώ.

Οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ εξετάζουν τις προοπτικές αξιοποίησής του, απαντά το Ταμείο στο Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά.
Επιβεβαιώνει το ΤΑΙΠΕΔ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Σταθά, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, το οποίο φαίνεται να έχει δημιουργήσει ζημία την τελευταία εξαετία, ύψους 14,5 εκ ευρώ, ενώ παράλληλα αυξάνονται διαρκώς οι επισκέπτες του.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων, φαίνεται να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την καταβολή μισθίων στο Χιονοδρομικό της εταιρείας του κ. Παπαργυρόπουλου, η σύμβαση της οποίας έχει καταγγελθεί.
Αναλυτικά στην απάντησή του το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει τα εξής:
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ
1. Το Χ.Κ. Παρνασσού δεν έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ.
Ωστόσο , από τα οικονομικά στοιχεία που μας έχουν προσκομιστεί από την ΕΤΑΔ, προκύπτει ότι το Χ.Κ.Π. παρουσιάζει σημαντικές ζημιές, που μόνο τα τελευταία έξι (6) έτη, έχουν επιβαρύνει το Δημόσιο με το ποσό των
14,3 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου. Στα πλαίσια αυτά, οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ εξετάζουν τις προοπτικές αξιοποίησης του ανωτέρω περιουσιακού στοιχεία\ου, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
2. Κατά την αξιολόγηση των προοπτικών αξιοποίησης του Χ.Κ.Π., το ΤΑΙΠΕΔ
θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου οι
τυχόν δυνατότητες ανάπτυξης να έχουν την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, να
σεβαστούν και αναδείξουν τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες της περιοχής και να είναι επωφελείς τόσο για την οικονομική ζωή των τριών όμορων νομών, όσο και την εθνική οικονομία.
3. Αναφορικά με τα θέματα υιοθέτησης μέτρων για την κερδοφόρα διαχείριση του Χ.Κ.Π., τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των εταιρειών που έχουν αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του Χ.Κ.Π. και προσκόμισης των συμβάσεων με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στο Χ.Κ.Π. αυτά αφορούν σε αρμοδιότητα της ΕΤΑΔ, η οποία και θα σας αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις.
Η απάντηση της ΕΤΑΔ
Η εταιρεία ακινήτων δημοσίου, απαντώντας στον κ. Σταθά αναφέρει:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ) αποτελεί μία τουριστική επιχείρηση μείζονος σημασίας, λόγω και τους καθοριστικού ρόλου που ασκεί ως μοχλός ανάπτυξης των γύρω Παραπαρνάσσιων Κοινοτήτων και της
ευρύτερης περιοχής και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από την ΕΤΑΔ. Οι εντατικές προσπάθειες της εταιρείας μας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα πάντοτε την ασφαλή, νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία, επιβραβεύονται από τη συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση χιονοδρόμων και επισκεπτών, ακόμη και εν μέσω κρίσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Χιονοδρομική Περίοδος 2009-2010
Προσέλευση Χιονοδρόμων – Επισκεπτών 100.088
Χιονοδρομική Περίοδος 2010-2011
Προσέλευση Χιονοδρόμων – Επισκεπτών 100.570
Χιονοδρομική Περίοδος 2011-2012
Προσέλευση Χιονοδρόμων – Επισκεπτών 140.401
Χιονοδρομική Περίοδος 2012-2013
Προσέλευση Χιονοδρόμων – Επισκεπτών 145.384

Επισημαίνεται ότι, πέραν των υπηρεσιών που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων, που παρέχει πλήρως το ΧΚΠ στους χιονοδρόμους και τους επισκέπτες του με απόλυτη ασφάλεια, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους έχει εγκαταστήσει σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης και ελέγχου των εισιτηρίων (ski data), ενώ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα αγοράς εισιτηρίων μέσω internet (web ticket).
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την άμεση, πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις του Χ.Κ.Π., μέσω των εκχιονισμένων οδών και η διευκόλυνση στάθμευσης, προσδιορίζουν το ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας του Κέντρου και την συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του και μάλιστα χωρίς αύξηση των τιμών του, αλλά παρέχοντας ειδικά εκπτωτικά για οικογένειες και ειδικές κατηγορίες χιονοδρόμων.
Περαιτέρω των προαναφερομένων η ΕΤΑΔ έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με πρόγραμμα αναβάθμισης του ΧΚΠ και ειδικότερα, εκσυγχρονισμού των αναβατήρων στη θέση Κελάρια και Φτερόλακα (ήδη υλοποιείται).
Παράλληλα προωθείται η αδειοδότηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισοδύναμης με την κατανάλωση του ΧΚΠ. Ακόμη προγραμματίζεται εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, δεδομένου ότι, θεωρώντας μακροχρόνια επένδυση και επιβεβλημένη ανάγκη τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο ΧΚΠ, από το Φεβρουάριο του 2012, τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία της ΕΕ για την Εναλλακτική Διαχείριση όλων των Ρευμάτων Αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του Κέντρου.
Σκοπός της Οδηγίας είναι να καθιερώσει ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων που θα σέβεται το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, θα στοχεύει στην αειφορία καθώς και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή, από κοινού, η Διοίκηση του ΧΚΠ και ο Ανάδοχος Λειτουργίας του, έχουν προχωρήσει σε σύναψη συνεργασιών με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες συνθήκες (σχετικές πληροφορίες πεπραγμένων στο site www.ski-parnassos. gr/econews). Επισημαίνουμε ότι, για πρώτη φορά προβλέφθηκε η θέση περιβαλλοντολόγου στην προκήρυξη της ΕΤΑΔ ΑΕ, που αφορούσε το διαγωνισμό ανάθεσης λειτουργίας και συντήρησης του ΧΚΠ, για τα έτη 2011-2014, με στόχο την εφαρμογή σχεδίου περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.
Επίσης, το ΧΚΠ νομιμοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά με την έγκριση
(αριθ. πρωτ. Οικ. 23392/619/10.04.2013), από το αρμόδιο Υπουργείο, των περιβαλλοντολογικών όρων που είχαν κατατεθεί και έχει δρομολογηθεί πλέον η έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΕΟΤ.
Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο ΧΚΠ αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Α) Η Σύμβαση Μίσθωσης των Επισιτιστικών Τμημάτων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού καταγγέλθηκε, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 6486/2013 Απόφασης του ΜΠΑ, για τη Διαταγή της Απόδοσης Χρήσης στην ΕΤΑΔ των Επισιτιστικών Τμημάτων του ΧΚΠ και την
καταβολή οφειλών ποσού 550.228,25 ευρώ, εντόκως. Κατόπιν, την 21.06.2013, προβήκαμε στην παραλαβή των ανωτέρω μισθίων. Οι συνολικές οφειλές της μισθώτριας εταιρίας Α. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ (από τη σύμβαση μίσθωσης των επισιτιστικών τμημάτων ΧΚΠ), ανέρχονται μέχρι σήμερα 26.08.2013, σε 937.130,13 ευρώ. η οφειλή που δημιουργήθηκε μετά την κατάθεση της ανωτέρω αίτησης για έκδοση διαταγής, ποσού 386.901,88 ευρώ, θα απαιτηθεί και αυτή δικαστικά.
Β) Η Σύμβαση για την Ανάθεση Διαχείρισης Καταστήματος Ενοικίασης
και Συντήρησης Χιονοδρομικού Εξοπλισμού στο ΧΚΠ (από 01.01.2009 μέχρι τη λήξης της χιονοδρομικής περιόδου 2013 – 2014)
με την εταιρεία Α. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., έχει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα (για το 2013) το ποσό των 72.930,38 ευρώ. Οι οφειλές επί της εν λόγω αναδόχου εταιρείας, ανέρχονται μέχρι σήμερα, 26.08.2013, σε 11.704,37 ευρώ. Επισυνάπτεται η σχετική σύμβαση.
Γ) Η από 23/09/2011 ισχύουσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, μεταξύ της ΕΤΑΔ ΑΕ και της Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε, τριετούς διάρκειας, παρακολουθείται από την τριμελή αρμόδια επιτροπή (βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 5213/11.10.2011 απόφασης) και
την πενταμελή ομάδα επιτόπιας επίβλεψης (ανά τομέα του ΧΚΠ).
Η θετική διαπίστωση της τήρησης των όρων και υποχρεώσεων της εν λόγω σύμβασης επικροτείται εκ του θετικού αποτελέσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του ΧΚΠ. Επισυνάπτεται η σύμβαση.
Δ) Η από 10/05/2012 Σύμβαση μεταξύ ΕΤΑΔ ΑΕ και εταιρίας
Doppelmayer SeilbahnenGmbH για την υλοποίηση εκσυγχρονισμού των αναβατήρων του ΧΚΠ, όπως προαναφέρθηκε. Επισυνάπτεται η σχετική σύμβαση.
Για το σχεδιασμό και το πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ
δεν είναι αρμόδια να απαντήσει.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δούνης
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ