Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Ζητείται επιστροφή ενισχύσεων βιοκαλλιεργητών στις καμένες περιοχές από τις πυρκαγιές του 2007

Από τον Δεκέμβρη του 2009, με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να προβούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους με τα αρχεία πληρωμών των ΠΣΕΑ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε δικαιούχους γεωργο-περιβαλλοντολογικών ενισχύσεων έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή/και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, αναφέρει σε επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συνεχίζοντας η βουλευτής επισημαίνει τα εξής: «Εγείρεται με αυτό τον τρόπο θέμα ασυμβατότητας μεταξύ των δύο επιδοτήσεων.
Ως γνωστόν, οι ενισχύσεις σε πυρόπληκτους καλλιεργητές χορηγούνται με γενικό στόχο τη μερική κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και τη συνέχιση της καλλιέργειας, ενώ η ενίσχυση από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στοχεύει αφενός στην κάλυψη του αυξημένου κόστους που εμφανίζει η βιολογική παραγωγή-τεχνική και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος, έναντι της συμβατικής.
Σε απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλιστα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανενός είδους ασυμβατότητα μεταξύ των δύο επιδοτήσεων.
Επειδή οι «υπό αναίρεση επιδοτούμενοι» συνεχίζουν την καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας επωμιζόμενοι πάντα το αυξημένο κόστος, όταν μάλιστα οι βιοκαλλιεργητές εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι για το έτος εφαρμογής 2008».
Κατόπιν των παραπάνω, η βουλευτής ερωτά την υπουργό εάν θα ανακληθεί το εν λόγω έγγραφο και θα επαναξιολογηθεί η όλη διαδικασία, ώστε να μην πληγούν οι καλλιεργητές αφού δεν υπάρχει κανενός είδους ασυμβατότητα μεταξύ των δύο επιδοτήσεων;»