Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

4η Πανελλήνια Σύνοδος Φο.Δι.Σα

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔιΣΑ) πραγματοποίησε στη Ζάκυνθο, την 4η Πανελλήνια Σύνοδο του -στις 24, 25 & 26 Ιουνίου 2010-, με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑ»
Κεντρικά ζητήματα της 4ης Πανελλήνιας Συνόδου, που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ και τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Νομού Ζακύνθου, ήταν:
Η εξέταση των προβλημάτων που ανακύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Η διαμόρφωση και προώθηση της πρότασης του Δικτύου για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με συγκεκριμένα έργα, στα χρονικά πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΦοΔιΣΑ, εκπρόσωποι υπουργείων, της ΚΕΔΚΕ, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων της Ζακύνθου, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, κλπ.
Στα συμπεράσματα της Συνόδου καταγράφεται η στήριξη του συνόλου των ΦοΔιΣΑ στο προτεινόμενο από το Δίκτυο, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και καλούνται η Διυπουργική Επιτροπή αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΣ), να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και άμεση υλοποίησή του.
Επίσης στα συμπεράσματα της Συνόδου καταγράφεται η εμμονή του Δικτύου, στη θέση του σχετικά με τη νομική μορφή των ΦοΔιΣΑ. Το Δίκτυο επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρεί τελείως άστοχη και αναποτελεσματική την επιλογή του προγράμματος Καλλικράτης για δημιουργία ΦοΔιΣΑ με τη μορφή Συνδέσμων (ΝΠΔΔ). Το Δίκτυο, θα παρουσιάσει πολύ σύντομα, σχέδιο νόμου αναφορικά με τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ, που θα κατατεθεί στην κυβέρνηση και στα κόμματα της βουλής.
Στόχος του Δικτύου και των Φορέων που μετέχουν σ’ αυτό, όπως αποτυπώθηκε στην 4η Πανελλήνια Σύνοδο της Ζακύνθου, δεν είναι η διεκδίκηση συντεχνιακών ή συνδικαλιστικών ωφελημάτων, αλλά η προβολή επεξεργασμένων και πρακτικών προτάσεων για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας.