Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Μέτρα για αγρότες και συνεταιρισμούς προτείνει στο υπ. Οικονομικών ο Μιχ. Καρχιμάκης

Επιστολή προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Φίλιππο Σαχινίδη αντίστοιχα, απευθύνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λασιθίου Μιχάλης Καρχιμάκης, ζητώντας να βοηθηθούν οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις της Κρήτης σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Αναλυτικά η επιστολή
Αγαπητοί Γιώργο και Φίλιππε,
Έχοντας σαν απόλυτο γνώμονα την βασική αρχή της πολιτικής της κυβέρνησής μας, να δώσει με συνέπεια και χωρίς παρεκκλίσεις, λύσεις στα μακροχρόνια μεγάλα προβλήματα της χώρας, παίρνω την πρωτοβουλία να επαναλάβω, προσθέτοντας την φωνή μου στις επικλήσεις όλων των οικονομικών - παραγωγικών ομάδων και όλων των φορέων και όλης της κοινωνίας της Κρήτης μέσω των οποίων υποβάλλεται, επιτακτικά σχεδόν, το αίτημα να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία κρατική βοήθεια στις επιχειρήσεις της Κρήτης, ώστε να αποφευχθεί η δυσχερής κατάσταση όλου του παραγωγικού - οικονομικού ιστού της.
Όντως, η δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του νησιού μας και ιδιαίτερα οι αγροτικές, μεταποιητικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έχει σαν αποτέλεσμα, οι περισσότερες από αυτές να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη χρεοκοπία και τη διακοπή της λειτουργίας τους, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά τους προβλήματα.
Αποφεύγοντας να επαναλάβω τις γνωστές σε όλους μας αιτίες της προαναφερόμενης δύσκολης κατάστασης, θα παραμείνω μόνο στις συγκεκριμένες αιτίες που επιβαρύνουν ειδικά την οικονομία της Κρήτης.
Συγκεκριμένα :
1.    Στην μείωση της κατανάλωσης.
2.    Στην κάθετη πτώση της τουριστικής κίνησης.
3.    Στη σημαντική μείωση της γεωργικής παραγωγής του νησιού   και ως εκ τούτου στη μείωση του διαθέσιμου γεωργικού εισοδήματος.
4.    Στην μεγάλη θαλάσσια απόσταση από τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια και αγορές και στο ΥΨΗΛΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ πρώτων υλών και προϊόντων προς και από την Κρήτη.
5.    Στην υπερβολική καθυστέρηση είσπραξης επιχορηγήσεων επί των επενδυτικών προγραμμάτων.
6.    Στην πιθανή αδυναμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποστηρίξουν στην παρούσα φάση την επιχειρηματικότητα.
Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω επίσης, ότι :
  • Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια που ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό της «Περιφέρειας» αφού ο διαχωρισμός της από τις άλλες δεν είναι τεχνητός.
  • Έχει σημαντικό μέγεθος ως νησί, σημαντικό πληθυσμό και είναι σε ένα κρίσιμο γεωγραφικό και γεωπολιτικό σημείο και έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να είναι μια περιφέρεια - πρότυπο.
Στην παρούσα όμως φάση επείγει λόγω της μεγάλης ύφεσης στην τοπική οικονομία η στήριξη και η διάσωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν προκειμένου να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους και περαιτέρω την ανάπτυξή τους.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω :
  • ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ των μέχρι 30-06-2010 οφειλών των επιχειρήσεων στις τράπεζες από πάσης φύσεως δάνεια των ΒΙΩΣΙΜΩΝ, μετά τη ρύθμιση επιχειρήσεων, ώστε αυτές να εξοφληθούν,ως ενιαίοδάνειο, σε μακροπρόθεσμη βάση (10 έτη).
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ του επιτοκίου κατά 50%, για τη ρύθμιση αυτή, από το λογαριασμό του Ν. 128/75.
  • ΝΕΑ δανειοδότηση για κεφάλαιο κίνησης των βιώσιμων, μεταποιητικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ύψους μέχρι το 35% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των ετών 2007, 2008 και 2009 ή του έτους 2009 αν είναι μεγαλύτερος.
  • ΠΑΡΟΧΗ της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη ρύθμιση παλαιών δανείων βιώσιμων αγροτικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών και για τη χορήγηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και στη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.
Επισυνάπτω συνημμένα σχέδιο απόφασης, σύμφωνα με τα πρότυπα που χρησιμοποιεί η αρμόδια Υπηρεσία  (25η Δ/ΝΣΗ  Γ.Λ.Κ.).
Με εκτίμηση
Μιχάλης Καρχιμάκης