Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Στρατηγική ατζέντα για την μελισσοκομία ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπh

Η προετοιμασία της στρατηγική ατζέντας για την μελισσοκομία ήταν στα βασικά θέματα, μαζί με τα τριετή προγράμματα και τα ζητήματα αγοράς, που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το μέλι, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 7 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Από την ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετείχε η κα Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη, η οποία ανέφερε πως από τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Kari Koivulehto, τονίστηκε η πολύ καλή δουλειά που έγινε επί του θέματος από την Ομάδα Εργασίας των COPA – COGECA, στην οποία συμμετέχει και η Συνομοσπονδία.