Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο για το Μητρώο Αγροτών

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Κατατέθηκε  στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά, όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Το σχέδιο Νόμου περιέχει τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο Απρίλη.
Πλέον, μετά την κατάθεσή του, το νομοσχέδιο παραπέμπεται στη διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της βουλής για επεξεργασία.
Ολόκληρη η αιτιολογική έκθεση (σε μορφή PDF)