Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

4η επιτροπή παρακολούθησης του «Μπαλτατζής»

Την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα κηρύξει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και αντιπροσωπεία της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Στην Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τουΥπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, οικονομικών φορέων και κοινωνικών εταίρων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος.
Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν στις 9.30 πμ και θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα του ξενοδοχείου Κάραβελ.     ΠΗΓΗ ΠΑΣΕΓΕΣ