Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Τέλος στην παράνομη ταφή των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Τέλος στην παράνομη ταφή των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το ΥΠΕΚΑ καλεί όσους ενδιαφέρονται για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων να προτείνουν χώρους και τοποθεσίες για τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), όπου σε κατάλληλες και τεχνολογικά εξελιγμένες μονάδες επεξεργασίας θα γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Για όσες από τις προτάσεις κριθούν θετικά θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Προς το παρόν, πάντως, η Ελλάδα βρίσκεται στο έλεος των τοξικών αποβλήτων. Η συνταγή παραμένει ίδια τις τελευταίες δεκαετίες: προσωρινή αποθήκευση (θάψιμο) σε ανεξέλεγκτες χωματερές, χώρους και οικόπεδα που επιλέγονται- κυρίως από τις νομαρχίες- επειδή είναι διαθέσιμα και όχι επειδή είναι αποδεδειγμένα κατάλληλα. Την ίδια ώρα, ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων μεταφέρεται στο εξωτερικό (κυρίως στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης).
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, η ελληνική βιομηχανία παράγει 333.000
τόνους τοξικών παραπροϊόντων. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η ποσότητα αυτή έχει υποεκτιμηθεί τουλάχιστον κατά 30%. Επιπλέον, 4.000 τόνοι καταλήγουν στο εξωτερικό για εξουδετέρωση, ενώ περισσότεροι από 100.000 τόνοι αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρους βιομηχανιών. Πηγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης κάνουν λόγο για πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους τέτοιων αποβλήτων- γι΄ αυτόν τον λόγο ετέθη και το ζήτημα της παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Οπως υποστηρίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον χώρο των τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων, ένα από τα πλέον διαδεδομένα κόλπα για την παράνομη διοχέτευση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι το εξής: στους πάτους μεγάλων κάδων απορριμμάτων- κυρίως αυτούς των 35 κυβικών μέτρων- αφήνονται λάσπες με τα βαρέα μέταλλα και από πάνω μπαίνουν τα στερεά απόβλητα. Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τα απόβλητα πετρελαιοειδών, η μεγαλύτερη πληγή είναι οι βόθροι όπου καταλήγουν παρανόμως τα κατάλοιπα των πετρελαιοειδών.
Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων θα πρέπει να είναι ικανή για την ασφαλή διαχείριση τουλάχιστον 150.000 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων κατ΄ έτος. Η εγκατάσταση θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τις βιομηχανικές ζώνες Δυτικής Αττικής και Σχηματαρίου- Οινοφύτων.      ΤΑ ΝΕΑ