Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

«Κόκκινη» κάρτα σε αγρότες για παράνομες αποζημιώσεις

Κανονικά θα ισχύσει η Απόφαση του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία δεν δικαιούνται ενισχύσεις όσοι παραγωγοί έλαβαν ταυτόχρονα κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου και συμμετείχαν παράλληλα σε γεωργο-περιβαλλοντολογικά προγράμματα.