Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Σε όλο τον κόσμο όταν εφαρμόζεται ένα καινούριο πολεοδομικό σχέδιο, γίνεται για να δοθεί προστιθέμενη αξία στην πόλη στην οποία θα εφαρμοστεί και στις περιουσίες των δημοτών της. Στην περίπτωση της Λιβαδειάς υπάρχει παγκόσμια πρωτοτυπία γι’ αυτό ενημερώνω τους συμπολίτες μου για ένα έγκλημα που πρόκειται να συντελεστεί με το ΓΠΣ Λιβαδειάς, το οποίο βρίσκεται ήδη στην Περιφέρεια προς υπογραφή.
Περιουσίες συμπολιτών στην εκτός σχεδίου περιοχή καταστρέφονται και οικόπεδα μεγάλης αξίας γίνονται χωράφια.
Σε πολλές περιοχές, κυρίως πέριξ των περιφερειακών οδών στις οποίες σήμερα τα οικόπεδα οικοδομούνται, με την έγκριση του ΓΠΣ η δόμηση απαγορεύεται διότι χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας.
Η προχειρότητα του ΓΠΣ φαίνεται και από το ότι σε πολλά σημεία υφιστάμενα νόμιμα κτίρια έχουν μετατραπεί σε χωράφια.
Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι τα σχέδια που εκπονήθηκαν από τους μελετητές δεν εκφράζουν την πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εάν το θέμα δεν λυθεί άμεσα, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια για να γίνει τροποποίηση.
Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε, αφού υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης του ΓΠΣ.
ΚΑΛΩ
· Τον Δήμαρχο να συγκαλέσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και να ανακαλέσει την παραλαβή της μελέτης του ΓΠΣ και τον φάκελο της υπόθεσης από την Περιφέρεια και φυσικά για την απόδοση ευθυνών.
· Το θέμα να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση.
· Τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Δημοτικούς υπαλλήλους να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί λύση και να σωθούν οι περιουσίες των συμπολιτών μας.
· Το ΕΒΕ και το ΤΕΕ να λάβουν ξεκάθαρη θέση.
· Τους συμπολίτες που έχουν οικόπεδα εκτός σχεδίου να σπεύσουν να ενημερωθούν από τους μηχανικούς τους και από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Είμαι στην διάθεση των συμπολιτών μου, για οποιαδήποτε βοήθεια μπορώ να προσφέρω ώστε να συμβάλλω στην επίλυση του προβλήματος.
Με εκτίμηση