Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Ενημέρωση για τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά λόγω Πάσχα από την Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και τις συναρμόδιες υπηρεσίεςΕντατικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία παραγωγής , διακίνησης και εμπορίας τροφίμων αλλά και παιδικών δώρων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση λόγω Πάσχα πραγματοποιούν κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών της Π. Ε. Βοιωτίας .

Η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά τόνισε:

«Στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τους ελέγχους της ποιότητας των προϊόντων αλλά και η προστασία του πολίτη – καταναλωτή με τον έλεγχο των τιμών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται συντονισμένα».