Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Στον Δήμο Ορχομενού η 2η συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

http://orchomenos-press.blogspot.gr/
Καλείστε στη 2η / 2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού, στο Δημαρχείο Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός δράσεων ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017.
2. Συζήτηση – Προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 16, του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011).
3. Κατάρτιση Απολογισμού (2017) και Προϋπολογισμού (2018) Εσόδων – Εξόδων της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας (παρ. 6α, άρθρο 16 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011)).
4. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ