Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών στο Πεδίο Βολής ΘηβώνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών στο Πεδίο Βολής Θηβών – Απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας


Ανακοινώνεται ότι από 6 έως 9 Φεβρουαρίου 2018 και από ώρες 08:00 έως 17:00 θα εκτελεστούν βολές όλμων (81χιλ-4,2), καθώς και εκρήξεις για καταστροφή τυχόν μη διαρραγέντων βλημάτων, στο Πεδίο Βολής Θηβών.

Επικίνδυνη περιοχή είναι η περιλαμβανόμενη μεταξύ των περιοχών  ΥΨΩΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΕΡΣΚΙ- ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ΑΛΩΝΙΑ-  ΥΨΩΜΑΤΟΣ ΣΩΡΟΣ-ΥΨΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΠΡΙΣΙΑ- ΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ-ΥΨΩΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΨΙΛΟΡΑΧΗ
 
Προς αποφυγή ατυχημάτων, κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες,  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος και κυκλοφορία εντός της επικίνδυνης περιοχής,  ατόμων, ζώων, καθώς επίσης και πάσης φύσεως τροχοφόρων .


Σε περίπτωση ανευρέσεως βλήματος, παρακαλούμε να μην το αγγίξετε και να ειδοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό τη Στρατιωτική Μονάδα (ΣΠΒ) στο τηλέφωνο 22210-67130-67134 ή την Αστυνομία Θηβών.