Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Γραφείο Τύπου Δήμου Θηβαίων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 65, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 29-01-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1617/25-1-2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)


1. 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων –Τεχνικού Προγράμματος 2018.

2. 1η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

3. Έγκριση εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου πρόσβασης στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 36/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ. & 272/2017 Α.Δ.Σ)(Απόλυτη πλειοψηφία).

4. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας τοποθέτησης αποσπώμενων κατά περίπτωση εμποδίων κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση τροφοδοσίας σε καύσιμα πολυκατοικίας επί της οδού Δράκου 23.

5. Έγκριση για τη μετεγκατάσταση του Λιμενικού Τμήματος Δομβραίνας από το οίκημα όπου στεγάζεται το κατάστημα της Τ.Κ. Θίσβης, σε αίθουσες του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Χωστίων. (θέμα από αναβολή).

6. Έγκριση για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 222/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά την επαναδέσμευση ακινήτου συνιδιοκτησίας Λουκίας Παπαχατζή κ.λ.π. στο Ο.Τ. 336 στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας.

7. Τροποποίηση της υπ' αρ. 7/2017 απόφασης του ΔΣ του Δήμου Θηβαίων όσον αφορά την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου.

8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 στο ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 στο ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

10. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 στο ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού από την εταιρεία «ACE-HELLAS A.E.».

12. Έγκριση για τη διάθεση πιστώσεων για τη συνεχιζόμενη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας Παπαγεωργίου Απόστολος & Σια Ο.Ε. που αφορά την ιστοσελίδα Τουριστικής Προβολής του Δήμου.

13. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2018.

14. Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή στο Α΄/θμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Θεάτρων – Κινηματογράφων σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 11 του Ν.2307/95 και του Ν.3852/2010 ως Πρόεδρο, με το νόμιμο αναπληρωτή του.