Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Θεώρηση βιβλιαρίων από ελεγκτή ιατρό στον Δήμο Θηβαίων


Σας ενημερώνουμε ότι η θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ( Δημοσίου, ΤΥΔΚΥ) από ελεγκτή ιατρό, θα γίνεται πλέον στο Δημαρχείο Θήβας στην οδό Κύπρου 3 κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ.