Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών σε κηπευτικά της Βοιωτίας

Έκκληση προς τους γεωργούς για πιστή τήρηση των κανόνων που προβλέπονται για τους ψεκασμούς των προϊόντων απευθύνει η διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας με αφορμή τα αποτελέσματα ελέγχων σε καρότα.Και αυτό διότι εντοπιστήκαν πρόσφατα υπολείμματα από εντομοκτόνα, ανώτερα των επιτρεπτών ορίων σε καρότα με προέλευση την Βοιωτία έπειτα από σχετικές δειγματοληψίες και διεξαγωγή ελέγχων στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ.
Όπως αναφέρει η Διεύθυνσης Γεωργίας της Ν.Α. Βοιωτίας «πρόκειται για κλασικές περιπτώσεις κακής εφαρμογής ψεκασμών με φυτοπροστατευτικές ουσίες από παραγωγούς που δεν τήρησαν στοιχειωδώς τις οδηγίες χρήσεως όπως επίσης δεν τήρησαν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της τελευταίας επέμβασης πριν από την συγκομιδή».
Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που δεν εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσεως αυτών των ουσιών διώκονται διοικητικά αλλά και ποινικά.
Έτσι λοιπόν η Διεύθυνση Γεωργίας εφιστά την προσοχή των παραγωγών και των εμπόρων ώστε να χρησιμοποιούν φυροπροστατευτικά που είναι εγκεκριμένα για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες και να τηρούν τις αναγραφόμενες στην συσκευασία οδηγίες χρίσης και πάντα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται πριν την συγκομιδή για την διασφάλιση των καταναλωτών αλλά και του οικοσυστήματος.