Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Η Σ

  


         Σ Χ Ε Δ Ι Ο    Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Η Σ

 Στην συνεδρίαση στις 19/1/2010 της συντονιστικής της
Τ.Ο ΠΑ.ΣΟ.Κ  ΑΛΙΑΡΤΟΥμε θέμα το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
συμφωνήσαμε οτι:
 Είναι μια θεμελιώδης αλλαγή για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση
που θα επιφέρει την αποκέντρωση της εξουσίας και
θα ενδυναμώσει την Περιφέρεια.

 Στηρίζοντας αυτή την τολμηρή δομική αλλαγή,
θεωρούμε οτι η εφαρμογή της στον Νομό μας θα είναι
αποτελεσματικότερη με την δημιουργία Έξι(6) Δήμων,
λαμβάνοντας υπόψην και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό