Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Σε τρεις βασικούς άξονες κινήθηκε η σημερινή παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για το σχέδιο «Καλλικράτης


 Σε τρεις βασικούς άξονες κινήθηκε η σημερινή παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για το σχέδιο «Καλλικράτης». Χαιρετίζοντας το συνέδριο ο Κώστας Διάκος, υπεύθυνος της θεματικής ομάδας για την αυτοδιοίκηση, τόνισε εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων:
Την υποστήριξη για δήμους με μεγέθη κοντά στον πολίτη, απορρίπτοντας τις εκτεταμένες αναγκαστικές συγχωνεύσεις έτσι όπως προωθούνται και αντιπροτείνοντας κίνητρα εθελοντικών συγχωνεύσεων και δομές συνεργασίας των μικρότερων δήμων.
Τη στήριξη της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά όχι ως «διευρυμένες νομαρχίες». Ζητούμενο είναι εδώ σαφείς και ισχυρές αρμοδιότητες, και νέα εργαλεία δημοκρατίας.
Περισσότερη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση με απλή αναλογική, εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, αποκλεισμό κάθε σκέψης για όρους στις υποψηφιότητες των μικρότερων συνδυασμών, και θεσμούς άμεσης δημοκρατίας και διαβούλευσης.
Για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης κατατέθηκε τέλος η πρόταση να μένει σταθερό ποσοστό των δημόσιων εσόδων στο δήμο και την περιφέρεια όπου εισπράττεται, με επιπλέον ποσοστό να αναδιανέμεται προς τους λιγότερο ευνοημένους.
 
Ολόκληρο το κείμενο του χαιρετισμού είναι αναρτημένο στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=745:2010-01-18-13-52-17&catid=8:administration&Itemid=23
 
              Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων