Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Η ΑΓΡΟΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΓΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Για την υπεράσπιση όχι μόνο του εισοδήματός τους αλλά και των χωριών τους από την ερήμωση που φέρνουν οι εφαρμοζόμενες αντιαγροτικές πολιτικές οι Βοιωτοί αγρότες βγήκαν πάλι με τα τρακτέρ τους στον δρόμο του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός οτι στην γεωργική κατά βάση Βοιωτία, που οι κυβερνητικοί χωροταξικοί σχεδιασμοί αποσκοπούν στην ραγδαία βίαια αλλαγής χρήσης γης και την μετατροπή της σε άτυπη και άναρχη βιομηχανική περιοχή με τους αγρότες της ανειδίκευτους εργάτες και η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς των πολυεθνικών πειραμάτων μεταλλαγμένων γεωργικών προϊόντων, γίνεται ο μεγαλύτερος ξεσηκωμός των τελευταίων ετών.