Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Τζ. Καραμίχας: Η ΠΑΣΕΓΕΣ τόλμησε και ανέλαβε την υλοποίηση του ΟΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να πάρουν τις επιδοτήσεις «Η ΠΑΣΕΓΕΣ, διαπιστώνοντας την αδ«Η ΠΑΣΕΓΕΣ, διαπιστώνοντας την αδυναμία και την πολιτική ανικανότητα της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2009, τόλμησε, αναλαμβάνοντας όλη την πολιτική ευθύνη να προχωρήσει στην υλοποίηση των εργασιών για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών και την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων τους, χωρίς να έχει στην διάθεσή της την απαραίτητη υποδομή» δήλωσε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Τζανέτος Καραμίχας, με αφορμή δηλώσεις διαφόρων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε σχέση με την κριτική που ασκείται στην ΠΑΣΕΓΕΣ για την καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων του 2009 στους αγρότες.