Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης της γεωργίας για την παροχή δημόσιων αγαθών, διαπιστώνει μελέτη της Ε.Ε.
«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παροχή βοήθειας στους γεωργούς ώστε να παρέχουν περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούμενες πολιτικές είναι σωστά στοχευμένες» διαπιστώνει έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Επίσης, τονίζει την αναγκαιότητα περισσότερης στήριξης καθώς οικονομικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή γεωργία.