Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια