Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

On line έρευνα για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

  Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της Περιφέρειας; Ποια η άποψη των κατοίκων της περιοχής για την κυβερνητική πολιτική και τη διαχείριση των προβλημάτων; Σε ποιους οικονομικούς τομείς θα πρέπει να δοθεί έμφαση για την ανάπτυξη της περιοχής;

Πάρτε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα της CommonView για την αναζήτηση της κοινής γνώμης των πολιτών της περιοχής.

Επιλέξτε τη σχετική εικόνα για να οδηγηθείτε στο ερωτηματολόγιο.

*Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StereaEllada